Mēs dzīvojam ātrlasītāju laikmetā, tādēļ – jo ātrāk mūsu veidoto tekstu varēs izlasīt, jo iedarbīgāks un veiksmīgāks tas būs. Lai radītu pirmo iespaidu, pietiek tikai ar dažiem vārdiem. Valoda liecina par mūsu zināšanām, analītiskajām prasmēm, izglītību, māku strādāt ar tekstu, emocionālo inteliģenci un iejūtību. Tāpēc vēstules un citi teksti ir ne tikai mūsu, bet arī organizācijas vizītkarte.

Mums neviens nav jāpārsteidz ar savu vārdu krājumu, tomēr plašs vārdu krājums palīdz izvēlēties piemērotāko, pareizāko, iedarbīgāko, ietilpīgāko, nevis skaļāko vai modīgāko vārdu. Turklāt pazīstamus un īsus vārdus smadzenes uztver ātrāk, savukārt sarežģīta izteiksme un vārdi attālina un nogurdina lasītāju.