Nereti, lai īstenotu kādu projektu, var saņemt Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansējumu. Lai gan šāda atbalsta saņemšana, protams, palīdz īstenot iecerētos projektus, jāņem vērā, ka projekta īstenošanas gaitā pieļautās kļūdas var maksāt dārgi. ES fondu finansējums tiek pārvaldīts, ievērojot stingrus noteikumus, lai kontrolētu līdzekļu izmantošanu un naudu izlietotu pārredzami un atbildīgi. Veicot iepirkumus, kas finansēti vai līdzfinansēti no ES fondu līdzekļiem, parasti pasūtītāju lielākais bieds ir vārdu salikums "finanšu korekcija".