Kapitālsabiedrības iegādes darījuma pēdējo – izšķirīgo – posmu pēc iegādes vai apvienošanas darījuma pabeigšanas juridiskajā praksē dēvē par pēciegādes vai pēcapvienošanās integrāciju. Daudzi šķēpi lauzti tieši šajā – iegādes darījuma noslēdzošajā – integrācijas posmā. Kāpēc? Atbilde ir samērā vienkārša. Lielākoties tāpēc, ka nav izpratnes par pēciegādes integrācijas procesa nozīmīgumu, tā sekām vai arī nav vēlmes papildus ieguldīt administratīvos un finanšu resursus tā īstenošanai.

Iegādes fakts veido īpašumtiesības par iegādātās sabiedrības kapitāla daļām. Turpretī integrācijas process izveido nepieciešamos mijiedarbības procesus starp iegūstošo un iegādāto sabiedrību, konsekventi nosakot to turpmāko darbību pēc iegādes darījuma beigām.

Ir būtiski, lai integrācijas pēciegādes process būtu korelēts ar pircēja uzņēmējdarbības stratēģiskajiem mērķiem un vīziju par tālāko uzņēmējdarbības attīstību. Ja šis process tiks atstāts pašplūsmā, pastāv iespēja, ka vēlamie iegādes mērķi netiks sasniegti. Iegādes darījums var pat kļūt par neizdevīgu investīciju vai vispār nest zaudējumus. Tas var notikt tikai un vienīgi nepietiekamas vadības procesu izpildes dēļ. Kā izvairīties no kļūdām izšķirošā darījuma posmā?