Latvijā faktiski ir trīs dažādi stāsti par būvniecību - publiskais sektors, privātais sektors un atsevišķi izdalāms no privātā sektora - privātmāju būvniecība, kas, manuprāt, tiek vāji kontrolēta un norit pašplūsmā. Profesionālā pieredze rāda, ka problēmas būvniecības procesā ir dažādas un tam par pamatu var būt virkne aspektu. Tāpēc ir svarīgi būvniecības procesa principi, ko visvairāk vajadzētu apgūt tieši publiskā pasūtījuma veicējiem.