Turpinot rakstu ciklu par SIA iegādi, šoreiz par SIA kapitāldaļu pirkuma līguma sagatavošanu un pircēja īpašumtiesību nostiprinājumu uz iegādātām kapitāldaļām.