Tuvojas gada pārskatu nodošanas termiņš. Tāpēc atgādināsim uzņēmumu īpašniekiem un valdes locekļiem par tā neatņemamu sastāvdaļu – vadības ziņojumu un tā būtību. Protams, gada pārskata finanšu daļa ir svarīga, taču tieši vadības ziņojums ir tas, ko vispirms lasa un analizē uzņēmuma potenciālie investori un biznesa partneri. Vadības ziņojums ir uzņēmuma tēls un iespēja uzrunāt un ieinteresēt partneri. Tas ir neatņemams investīciju piesaistes mehānisma elements.