Lai izpildītu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (Naudas atmazgāšanas likums) prasības, jāveic virkne dažādu darbību, tostarp klienta izpēte un identifikācija šajā likumā noteiktajā kārtībā, kā arī jāiegūst tā dokumenta kopija, uz kura pamata veikta klienta identifikācija. Personīgajā pieredzē balstīti novērojumi liecina, ka šajā procesā personas datu aizsardzība nereti paliek otrajā vai pat trešajā plānā.