Vasaras sezonā aktuāls kļūst jautājums par sezonas rakstura darbiem un kārtību, kādā var noslēgt darba līgumus ar darbiniekiem par šāda veida darbu izpildi. Protams, katrai sezonai raksturīgi atsevišķi darbu veidi, ko nevar veikt citā laikā, piemēram, tikai rudens/ziemas sezonā nepieciešami kalnu slēpošanas instruktori un tikai vasarā/rudenī jāalgo darbinieki ražas novākšanai. Tomēr jāatzīst, ka tieši vasaras sezonā šis jautājums kļūst īpaši aktuāls.