No šī gada 1. janvāra spēkā esošajos grozījumos Būvniecības likumā paredzēta pilnīga pāreja uz elektronisku būvniecības procesa dokumentu apriti. Interesanti noskaidrot, cik plaši būvniecībā vispār piedāvātas mūsdienu tehnoloģiju sniegtās iespējas, piemēram, būvniecības informācijas modelēšana jeb BIM (Building Information Modeling)?

Būvniecības informācijas modelēšanu vienkāršiem vārdiem var raksturot kā procesu, tehnoloģiju un cilvēku mijiedarbību, lai sasniegtu mērķus, kas saistīti ar digitālā aktīva izveidi un pielietošanu. Uzsvars ir uz informācijas vadību būvniecības jomā, ko iespējams izmantot dažādos veidos, lai pieņemtu labākus lēmumus, būvētu kvalitatīvāk un efektīvāk. Būtībā, izmantojot būvnicības informācijas modelēšanu, ēku vēl pirms uzbūvēšanas reālajā dzīvē "uzzīmē" virtuāli, tādējādi jau laikus konstatējot iespējamos trūkumus.

Lai gan pasaulē būvniecības informācijas modelēšanas sniegtās iespējas izmanto samērā plaši, Latvijā joprojām tā ir tikai attīstības sākumposmā esoša tendence. Kas kavē straujāku attīstību? Jautāju to Jānim Berķim, Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociācijas valdes priekšsēdētājam: "Nedomāju, ka te ir jautājums tikai par būvniecības informācijas modelēšanu. Mēs redzam, ka attīstāmies lēnāk daudzās jomās. Droši vien tas saistīts ar "padomju mantojumu" un mūsu nespēju pagaidām pārvarēt bailes no sadarbošanās, lai iegūtu labāku rezultātu. Redzam, ka kaimiņvalstīs sadarbība ir daudzās jomās un viņi tiek tālāk ātrāk. Mums pagaidām sadarbība nav tik ierasta, visi viens otru uzlūko ar šaubām. Tie ir daudzi dažādi procesi, kas saistīti kopā. To var salīdzināt arī ar mūsu būvnieku karteli, kas veicina to, ka uzņēmumiem nav nepieciešams profesionāli attīstīties, lai iegūtu jaunus projektus, jo tie tiek iegūti citos veidos – vienkārši sarunājot."

Lai mainītu situāciju, izveidota minētā asociācija – tās dibinātāji redzējuši, ka līdzīgas organizācijas darbojas kaimiņvalstīs, kur tādējādi kopīgiem spēkiem tiek attīstīta digitalizācija būvniecībā.