Tehnoloģiju un finanšu pakalpojumu attīstība ir divi cieši saistīti procesi jau vairāk nekā 50 gadu. To šobrīd spilgti apliecina finanšu tehnoloģiju industrija jeb saīsināti fintech. Finanšu tehnoloģiju uzņēmumu strauja attīstība sākās 2008. gadā, kad globālā finanšu krīze atklāja tradicionālās banku sistēmas trūkumus, motivējot meklēt jaunus biznesa modeļus arī konservatīvajā finanšu sektorā.

Arī straujais informācijas tehnoloģiju progress nodrošināja lielāku finanšu pakalpojumu mobilitāti, ērtāku to izmantošanu un zemākas izmaksas. Saskaņā ar dažādām aplēsēm investīcijas finanšu tehnoloģiju uzņēmumos pasaulē 2018. gadā sasniedza 111,8 mljrd. Amerikas Savienoto Valstu (ASV) dolāru (salīdzinājumam – vēl 2015. gadā tie bija tikai 20 mljrd. ASV dolāru). Finanšu tehnoloģiju straujā attīstība palielina finanšu sektoru konkurētspēju, samazina tā pakalpojumu cenas un atvieglo uzņēmumu ienākšanu starptautiskajā tirgū, kas labvēlīgi ietekmē pasaules ekonomiku. Apkopojot šīs nozares panākumus, redzamas tendences, kas dominēs tuvākajā nākotnē un nodrošinās finanšu tehnoloģiju nozarei jaunas attīstības perspektīvas.