Tehnoloģijas, tostarp mākslīgais intelekts, ieņems arvien lielāku lomu dažādu svarīgu procesu optimizēšanā un stratēģisku lēmumu pieņemšanā daudzās tautsaimniecības jomās. Kā sagatavoties pārmaiņām? Tas šobrīd ir aktuāls jautājums, kas nodarbina visus.

Vairākos pētījumos secināts, ka vislabākos rezultātus iespējams sasniegt, cilvēkam un tehnoloģijām strādājot kopā. Informācijas tehnoloģiju uzņēmuma "Accenture" pētījums, kurā aptaujāti 6600 vadītāju no 27 valstīm, atklāj, ka lielākā daļa jeb 89% uzņēmumu šobrīd eksperimentē vai investē:

  • sadalītās virsgrāmatas, tostarp blokķēdes, tehnoloģijā;
  • mākslīgajā intelektā;
  • paplašinātajā realitātē;
  • kvantu skaitļošanā.

No šīm četrām tehnoloģijām šobrīd populārākā ir mākslīgais intelekts.