Lai uzņēmums saņemtu aizdevumu bankā, nereti nākas kaut ko ieķīlāt, kas nozīmē, ka neveiksmīgas uzņēmējdarbības rezultātā pastāv risks zaudēt ieķīlāto īpašumu. Ko ieķīlāt? Kā minimizēt riskus? Kā šādā situācijā rīkoties gudri?