Nereti uzņēmumā vai uzņēmuma struktūrvienībā nepieciešamas stratēģiskas izmaiņas un grāmatvedības procesu pārkārtošana, lai kāpinātu kopējo efektivitāti. Laikietilpīgākie procesi jāīsteno, izmantojot pieejamos digitālos risinājumus. Ar kādām metodēm var veiksmīgi optimizēt grāmatvedību?

Lai paaugstinātu procesu efektivitāti, tiek lietotas dažādas metodes, piemēram, plaši izmanto “DMAIC cikla” metodi, ar kuru mēra procesu laikietilpību. Šo metodi veido pieci posmi – definēt (define), mērīt (measure), analizēt (analyze), pilnveidot (improve) un kontrolēt (control). Tie visi ietver vairākas darbības, kas jāveic, lai uzlabotu procesu kvalitāti uzņēmumā.

“DMAIC cikla” metode ir noderīga atsevišķu neefektīvu procesu noteikšanai, taču, lai izmērītu "kopējo temperatūru”, ieteicama "LEAN" metode (varētu tulkot, kā balsta izveide un tiekšanās uz uzlabojumiem), kuru galvenokārt izmanto zudumu samazināšanai. Lai gan tie ir vienmēr un tos nevar pilnīgi novērst, noteiktu instrumentu lietošana var veicināt zudumu samazināšanos. Pieejas būtība ir procesu standartizēšana, to vizuāla attēlošana, tādējādi tiek nodrošināta pārskatāmība, ātra reakcija uz novirzēm un zudumiem, kā arī nepārtraukta procesu pilnveidošana.