Kā zināt, vai ideja, kas ir prātā, ir komercializējama un vai tai pastāv tirgus? Vai ir iespējams pārliecināties par jaunradīta produkta un pakalpojuma dzīvotspēju esošās tirgus konkurences vai jaunieviestas un strauji augošas industrijas ietvaros? Šajā rakstā analizēsim, kādi universāli pieturpunkti un darbības jāņem vērā pirms biznesa idejas attīstīšanas un realizēšanas dzīvē.

Jaunu produktu attīstības stratēģija (NPD Strategy) palīdz organizēt produktu izpēti, patērētāju ekspektācijas un detalizētu stratēģijas izstrādi. Vienlaikus šāda pieeja palīdz izvairīties no pārlieku lielām gaidām un nepareizas tirgus informācijas nolasīšanas. Turpinājumā minēti un ar piemēriem skaidroti divi pirmie etapi, savukārt raksta nākamajā daļā aplūkosim vēl piecus etapus, kas sniegs pilnīgu ieskatu ideju stratēģiskajam izvērtējumam.

Biznesa ideju ģenerēšana

Ideju ģenerēšana ir dzīvotspējīgu produktu un attīstības iespēju meklēšana. Šo nepārtraukto procesu var izmantot privātpersonas, kas ir vai nav saistītas ar biznesu, un uzņēmumi, kam šādas darbības jāveic nepārtraukti.