Koronavīrusa izraisītā slimība Covid-19 dažu nedēļu laikā būtiski mainījusi cilvēku ikdienu un ierastos biznesa procesus Latvijā un visā pasaulē. Turklāt situācijas dinamiskā mainība liedz veidot biznesa attīstības (daudziem uzņēmumiem un pat nozarēm – arī izdzīvošanas) prognozes ar ticamības pakāpi, kas "pirms Covid-19" laikmetā tika uzskatīta par pieņemamu.

Vienlaikus ne tautsaimniecība kopumā, ne arī uzņēmumu iegādes un apvienošanas darījumu (Mergers & Acquisitions jeb M&A) nozare nav apstājusies, tomēr gan uzņēmumu vadītāji un akcionāri, gan investori, gan arī biznesa konsultanti ir neziņā, kā noteikt objektīvu uzņēmumu (vai atsevišķu biznesa aktīvu) vērtību Covid-19 krīzes laikā. Aktīvu patiesās vērtības noteikšana pašreizējos apstākļos ir izaicinājums arī auditoriem, pārbaudot uzņēmumu uzskaitē atspoguļoto aktīvu iespējamo vērtības zudumu (impairment testi).

Vērtēšanas bāze

Jāsāk ar fundamentālu jautājumu – kādas vērtēšanas bāzes izmantošana iespējama situācijā, kad jautājumu par Covid-19 krīzes ietekmes dziļumu un arī iedarbības ilgumu ir vairāk nekā skaidrības par biznesa turpināšanas iespējām? Atceroties par pilnīgu aktivitātes apstāšanos tūrisma nozarē, daudzos pasažieru pārvadājumu segmentos, izklaides industrijā, kā arī nozīmīgu apjoma kritumu citās nozarēs, esošo situāciju var vērtēt kā ļoti nepiemērotu sava biznesa pārdošanai, ņemot vērā, ka negatīvas pārmaiņas ekonomikā likumsakarīgi rada uzņēmumu vērtības samazināšanos. Līdz ar to maz uzņēmuma īpašnieku labprātīgi vēlēsies pārdot savus aktīvus tieši tagad, rēķinoties ar to zemāku vērtību. Savukārt investori būs piesardzīgi lēmumos par investīciju veikšanu, esot neziņā par nozares, kā arī valsts un pat globālās ekonomikas attīstību turpmākajos mēnešos un gados.