Latvijā daudzi uzņēmēji labprāt pieņemtu darbā cilvēkus ar invaliditāti, taču diemžēl informācijas trūkuma dēļ izplatīts mīts: tiklīdz tiek noslēgts darba līgums ar šādu cilvēku, viņš iegūst teju neaizskarama darbinieka statusu, ar kuru darba attiecības nekad nevarēs pārtraukt.

Šī mīta pamatā ir Darba likuma ir 109. pants II daļa, kas nosaka: "Darba devējam aizliegts uzteikt darba līgumu ar darbinieku, ja viņš atzīts par personu ar invaliditāti, izņemot gadījumus, kas noteikti šā likuma 47. panta pirmajā daļā un 101. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 10. punktā."

Piemēram, ja uzņēmumā ir grāmatvedis, bet uzņēmējs vēlas nodot grāmatvedības funkcijas ārpakalpojumā, viņš nevar atlaist grāmatvedi, un rodas sarežģījumi. Ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un Labklājības ministriju esam iesnieguši priekšlikumu Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā, lai šos likuma pantus izņemtu. Jo ir citi likuma panti, kas aizsargā cilvēku ar invaliditāti darba tiesības, bet nav tik drakoniski darba devējam. Saeimā otrajā lasījumā tas ir pieņemts, tāpēc pastāv pamatotas cerības, ka šis mīts par neaizskaramajiem darbiniekiem pazudīs. Latvijā tikai vienu vai divas reizes darba devēju iesūdzēja tiesā par cilvēka ar invaliditāti atlaišanu, taču nez kādēļ radies iespaids, it kā Latvijā būtu simtiem šādu gadījumu. Tas ir negatīvais aspekts.