Inovāciju samita Pasaules tūre 2021 mudina strauji paātrināt oglekļa emisiju samazināšanu, lai sasniegtu nulles emisiju mērķi līdz 2050.gadam. Francijas uzņēmuma "Schneider Electric" vadošā ikgadējā Inovāciju samita pasaules tūre (12.oktobris - 12.novembris) pievērsīsies globālajām klimata problēmām un kalpos par ceļvedi klientiem, partneriem, regulatoriem un politikas veidotājiem straujā emisiju samazināšanā, lai atbrīvotu pasaules ekonomiku no oglekļa emisijām šajā izšķirošajā desmitgadē.