Iepriekšējo rakstu par daudzdzīvokļu mājām, kas būvētas līdz 1990. gadam, pabeidzām ar jautājumu: nojaukt, pārbūvēt vai atjaunot? Tāpēc turpinām šo rakstu sēriju, cenšoties problēmu apskatīt no vizionāru skatpunkta. Domātājs un mākslinieks Bernārs Sordē uzskata: vizionārs spēj domāt par Kopējo Labumu, kopējām interesēm, par sabiedrisko sektoru.