Autorizēties

"BIZNESA LEPNUMS 2023”

Nolikums

 1. Pasākuma mērķis
  • Izcelt labākos, veiksmīgākos un inovatīvākos mazos uzņēmumus Latvijā
  • Izcelt galvenās vērtības: godīga uzņēmējdarbība, uzņēmuma vērtības, uzņēmuma un/vai produktu transformācija un attīstība.
 2. Organizatori
  • Pasākumu “Biznesa lepnums 2023” (turpmāk tekstā - Pasākums) rīko SIA “Izdevniecība iŽurnāli” (turpmāk tekstā - Organizators).
 3. Vieta un laiks
  • Pasākums norisinās no 2023. gada 24. aprīļa līdz 20. jūnijam:
   • No 24. aprīļa līdz 31. maijam tiek pieņemti pretendentu pieteikumi;
   • No 1. jūnija līdz 9. jūnijam tiek vērtēti pretendentu pieteikumi un izvirzīti nominanti;
   • jūnijā norisinās svinīgā apbalvošanas ceremonija no plkst. 13.00, Rīgā, Spīķeru koncertzālē.
 1. Dalībnieki
  • Uz gada balvu “Biznesa lepnums 2023” var pretendēt jebkurš uzņēmums, kas lepojas ar saviem panākumiem, vēlas, lai par tiem uzzina valsts mērogā, un atbilst šiem kritērijiem:
   • 2022. gadā uzņēmuma apgrozījums nepārsniedz 10 milj. eiro;
   • 2022. gadā uzņēmums ir strādājis ar peļņu;
   • uzņēmums veiksmīgi turpina strādāt arī 2023. gadā;
   • beidzamos divus gadus (2022./2021. un 2021./2020.) uzņēmums ir uzrādījis apgrozījuma pieaugumu;
   • uzņēmumam nav nodokļu parādu.
  • Uzņēmumu balvai izvirzīt var:
   • pats uzņēmums – tā īpašnieks/darbinieki;
   • sadarbības partneri;
  • Pieteikšanās:
   • Izvirzīt uzņēmumu gada balvai “Biznesa lepnums 2023” var no 24.04.2023. līdz 23.05.2023. (ieskaitot).
   • Pretendentiem jāiesniedz aizpildīta pieteikuma forma.
   • Uzņēmumiem, kuriem uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nebūs iesniegts gada pārskats par 2022. gadu Uzņēmumu reģistrā, kopā ar pieteikumu jāiesniedz uzņēmuma vadības apstiprināts gada pārskats.
 1. Vērtēšana un uzvarētāja noteikšana
  • Uzņēmumi tiks vērtēti un apbalvoti trīs kategorijās:
   • mikrouzņēmums (apgrozījums 2022. gadā nepārsniedz 100 000 eiro);
   • pirmais miljons (apgrozījums 2022. gadā nepārsniedz 1 000 000 eiro);
   • mazais uzņēmums (apgrozījums 2022. gadā nepārsniedz 10 000 000 eiro).
  • Vērtējums tiks veikts atbilstoši apstiprinātajam konkursa nolikumam un vērtēšanas kritērijiem, un to īpatsvaram kopējā vērtējuma skalā;
  • Vispirms notiek administratīvā izvērtēšana – organizatora iecelts pārstāvis pārbauda uzņēmuma atbilstību izvirzītajiem kritērijiem, izmantojot Uzņēmumu reģistrā un Valsts ieņēmumu dienestā pieejamo informāciju;
  • Uzņēmumi, kas neatbilst izvirzītajiem kritērijiem, tālākā vērtēšanā nepiedalās;
  • Kritērijiem atbilstošie uzņēmumi tiek vērtēti divās kārtās. Pirmajā kārtā tiek vērtēti uzņēmuma finanšu rādītāji. Tā kā mūsdienās viens no veiksmīgas attīstības pamatnosacījumiem ir uzņēmēja spēja palielināt darba ražīgumu, gudrāk izmantojot pieejamos resursus, tad šajā kārtā tiek noteikti uzņēmuma efektivitātes rādītāji atbilstoši uzņēmumu iesniegtajiem gada pārskatiem un atkarībā no tiem sarindoti vietās no zemākās uz augstāko. Šo izvērtēšanu veic organizatora iecelts pārstāvis;
  • Otrajā kārtā uzņēmumus vērtē žūrija (konkursa organizatora un sadarbības partneru pārstāvji, uzņēmēji, finanšu eksperti, mārketinga eksperti, auditori u.c.), izvērtējot uzņēmumu iesniegto informāciju, datus un faktus. Par katru vērtēšanas kritēriju katrs žūrijas loceklis piešķir balles;
  • Uzvarētājs tiek noteikts, apkopojot uzņēmuma finanšu rādītājus un žūrijas vērtējumu.
 2. Apbalvošanas ceremonija
  • Katrā kategorijā tiks noteikts uzvarētājs, kam tiks pasniegta balva.;
  • Uzvarētāji katrā kategorijā iegūst īpašumā balvu “Veiksmes atslēga”;
  • Pasākuma dalībnieki un atbalstītāji piedalās balsojot par savu simpātiju, balstoties uz uzņēmuma aprakstu un sasniegumiem. Iepriekšējā balsošana par simpātiju tiek organizēta organizatora sociālajos tīklos. Apraksti par uzņēmumiem un to sasniegumiem tiek ievietoti mājas lapā iBizness.lv;
  • Pasākuma norise plānota divās daļās:
   • Pirmā daļa – forums, kurā izceļam aktuālos jautājumus par nodokļiem, digitalizāciju, finansēm un citiem izaicinājumiem, kuri tieši skar mazos uzņēmumus;
   • Otrajā daļā – “Biznesa lepnums 2023” gada balvas pasniegšanas ceremonija. Katras kategorijas (5.1. punkts) trīs finālisti uzstājas ar īsu prezentāciju un pēc tam tiek paziņoti balvas saņēmēji katrā grupā.
 1. Izmaiņas un noteikumu papildinājumi
  • Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus publicētajos noteikumos bez iepriekšēja brīdinājuma. Informācija par izmaiņām tiks savlaicīgi paziņota reģistrēto Pasākuma dalībnieku kontaktpersonai uz norādīto e-pasta adresi vai tālruņa numuru.
 2. Papildus noteikumi
  • Pasākuma laikā var tikt uzņemti foto un video materiāli, kas var tikt izmantoti pasākuma publicitātes pasākumiem. 

 

 1. gada 19. jūnijā

 

 biznesa_lepnumas_2023_landingpage_08052023.png

Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?