Autoservisu īpašniekiem vairs nebūs ik gadu jāiesniedz vides statistikas pārskats par atkritumu apsaimniekošanu, to paredz grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.271  “Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām, kas paredz, ka mehānisko transportlīdzekļu darbnīcas operatoriem nav pienākums iesniegt ikgadējo “Veidlapu Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem””, kas stājušies spēkā 2024.gada 21.februārī, informē Valsts vides dienests.