Autorizēties
67280693 info@iZurnali.lv
 • 22.10.2021
  Vebinārā runāsim gan par darbinieku ieņēmumiem, kuri ietekmē vidējo izpeļņu, gan tādiem, kas nav jāņem vērā vidējās izpeļņas aprēķinos. Apskatīsim arī vidējās izpeļņas aprēķinus dažādās situācijās, piemēram, pirmajā darba dienā, pēc ilgstošas prombūtnes, gada beigās, kad jāveido uzkrājums neizmantotam atvaļinājumam, un citus.
 • 28.10.2021
  Vebinārā tiks runāts par veicamajiem darbiem pirms gada pārskata sagatavošanas - par veicamajām inventarizācijām, sabiedrību aktīvu analīzei un vērtības samazināšanās izvērtējumam, kreditoru saistību pārbaudei un uzkrājumu veidošanai. Tāpat tiks izskatīta gada pārskata pielikumā atspoguļojamā informācija, kā arī par Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātajiem Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma grozījumiem, kas gan vēl jāskata Ministru kabinetā un jāapstiprina Saeimā.
 • 29.10.2021
  Vebinārā izskatīsim aktuālos grozījumus grāmatvedības uzskaites un gada pārskata sagatavošanas noteikumos, kā arī svarīgāko par inventarizācijām un atbilstošo dokumentu sagatavošanu, lai ikgadējās inventarizācijas laikā izdarītu iespējami daudz un sagatavotu dokumentus, kas tālāk noderēs, gatavojot gada pārskatu. Pārrunāsim arī iespējas iesaistīt citu speciālistu atbalstu un atbildības sadales jautājumus, lai grāmatveža darbs būtu vieglāks un sagatavotā informācija - patiesāka. Lai mācītos no kļūdām un pieredzes, aplūkosim būtiskākās atziņas, kādas bija akcentētas 2020.gada pārskatu revīzijās.
 • 02.11.2021
  Vebināra laikā pārrunāsim aktuālus PVN piemērošanas jautājumus, tostarp, PVN likuma grozījumu, kas spēkā no 1.jūlija, praktisko piemērošanu (jaunie īpašie režīmi OSS un IOSS, tālpārdošana u.c.). Apspriedīsim aktualitātes pārrobežu preču piegāžu un pakalpojumu sniegšanas darījumos, PVN pārmaksas pārbaudēs un jaunāko tiesu praksi nodokļa strīdos. Risināsim PVN piemērošanas piemērus.
 • 04.11.2021
  Šī gada 1. oktobrī spēkā sājās būtiski grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā. Tie paredz jaunu ziņošanas kārtību, izpētes pakalpojumu licencēšanu, jaunus sodus un citas izmaiņas. Šos un arī citus aktuālos jautājumus klientu izpētes un darījumu uzraudzības jomā skaidros sertificēta nodokļu konsultante Jadviga Neilande.
 • 09.11.2021
  Gada nogalē uzņēmumi aktīvi darbojas ar savu finanšu plānu sagatavošanu nākamajam darba gadam. Uzdevums ir izaicinošs, jo jāspēj prognozēt ne tikai sava uzņēmuma tālākā darbība, bet arī ārējie apstākļi, kas to ietekmēs. Žurnāls iFinanses aizsāk jaunu tradīciju – gada nogalē sanākt kopā, lai pārspriestu būtiskākos riskus ekonomikas, finanšu, darba resursu jomā, kas jāņem vērā uzņēmējiem, plānojot 2022.gada budžetu.
 • 15.11.2021
  Lai gan jau vairākus gadus ikvienam uzņēmumam un iestādei ir pieejami atbilstoši rīki, lai pilnībā pārietu uz elektronisku dokumentu apriti, daudzviet šie procesi joprojām bremzējas. Tāpēc vebinārā sniegsim aktuālu un praktiski noderīgu informāciju, kas palīdzēs pakāpeniski pāriet uz elektroniskajiem dokumentiem, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju sniegtās iespējas. Vebinārs būs īpaši noderīgs darbiniekiem, kuri ir atbildīgi par dokumentu pārvaldības procesiem.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?