Autorizēties
67280693 info@iZurnali.lv
 • 23.09.2020
  Piedāvājam piedalīties vebinārā un izmantot ērtu apmācības iespēju iepazīt transfertcenu ABC. Runāsim par transfertcenu pamatiem, klausītāji gūs gan teorētiskas zināšanas, gan praktiskas iemaņas, veicot uzdevumus. Vebinārā padziļināti izvērtēsim saistītās personas, sniegsim detalizētu skaidrojumu par atšķirīgām prasībām uzņēmumu ienākumu nodokļa un transfertcenu modelim, nostiprināsim zināšanas par transfertcenu dokumentācijas sagatavošanas prasībām un tajās norādāmo informāciju, tirgus cenas (vērtības) metodēm un citiem būtiskiem aspektiem transfertcenu vērtēšanā. Vebinārs paredzēts ikvienam uzņēmuma darbiniekam, kura kompetencē ietilpst transfertcenu jautājumu vērtēšana.
 • 25.09.2020
  Plānotās nodokļu reformas vietā Covid-19 ieviesa korekcijas nodokļu jomā. Un, lai arī ārkārtējā situācija jau ir aiz muguras, tomēr tās ietekme būs jūtama vēl labu laiku, sagatavojot nodokļu deklarācijas par 2020.gadu. Izskatīsim aktualitātes nodokļu likumdošanā kopā ar nodokļu konsultantēm Alisi Berlinbergu un Lidiju Nitišu.
 • 30.09.2020
  Piedāvājam piedalīties vebinārā un izmantot ērtu apmācības iespēju transfertcenu meistarklasē. Vebināra klausītāji tiks iepazīstināti ar aktuāliem nodokļu administrāciju identificētiem transfertcenu riskiem un to vērtējumu konkrētās tiesvedībās. Vebinārā iepazīstināsim ar DEMPE konceptu un tā piemērošanu praksē, vērtējot darījumus ar nemateriālo īpašumu, sniegsim ieskatu transfertcenu nākotnē un citos būtiskos aspektos transfertcenu vērtēšanā, kā arī stāstīsim par visu aktuālo saziņā ar Valsts ieņēmumu dienestu. Vebinārs paredzēts ikvienam uzņēmuma darbiniekam, kura kompetencē ietilpst transfertcenu jautājumu vērtēšana.
 • 02.10.2020
  Nodokļu piemērošana darījumos ar nerezidentiem uzliek arvien jaunus pienākumus un kompetences uzņēmumu vadītājiem un grāmatvežiem. Kādas ir aktualitātes starptautisko nodokļu jautājumos, kas jāņem vērā, piemērojot uzņēmumu ienākuma vai iedzīvotāju ienākuma nodokli nerezidentu darījumiem Latvijā, kādi ir iespējamie nodokļu riksi u.c. būtiski un aktuāli jautājumi tiks pārrunāti šajā vebinārā.
 • 08.10.2020
  Kā novērtēt klienta un tā darījumu risku? Kādi dati jāsavāc par klientu un kādi dokumenti jāpieprasa? Kas ir aizdomīgi darījumi? Šis būs praktisks seminārs grāmatvedības jomas speciālistiem, kurā izskatīsim praktiskas situācijas, kā izpildāmas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Sankciju likuma prasības, kā arī aizpildīsim veidlapu paraugus kopā ar sertificētu nodokļu konsultanti Jadvigu Neilandi.
 • 16.10.2020
  Plānots, ka jau 2021.gada 1.janvārī šobrīd spēkā esošo likumu “Par grāmatvedību” aizstās pilnīgi jauns Grāmatvedības likums. Lai gan likums Saeimā vēl nav pieņemts, laika vairs nav daudz, tāpēc seminārā pārrunāsim, kādas izmaiņas ir paredzētas un ko tās nozīmē grāmatvežiem.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?