Uzņēmumu iegādes un apvienošanās darījumu skaits un apjoms 2023.gadā Eiropā un Baltijā ir samazinājies augstās inflācijas un procentu likmju kāpuma dēļ. Neskatoties uz pērn valdošo neskaidrību par ekonomikas izaugsmes iespējām, Baltijas valstīs pērn noslēgti 218 uzņēmumu iegādes un apvienošanas darījumi, kuru kopējā vērtība ir 1,5 mljrd. eiro. Salīdzinoši aktīvāki pērn bijuši paši Baltijas valstu investori, ieguldot savu valstu uzņēmumos, bet šogad ir sagaidāma investoru aktivitātes atjaunošanās, ja tiks samazinātas procentu likmes, informē sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Oaklins Latvia”.

Noslēgtie 218 uzņēmumu iegādes un apvienošanās darījumi ir par 13% mazāk nekā 2022.gadā. Eiropas Centrālās bankas vairākkārtēji lēmumi par strauju procentu likmju paaugstināšanu atspoguļojās darījumu aktivitātes kritumā Eiropā un Baltijas valstīs. Ņemot vērā, ka šogad tiek prognozēts potenciāls procentu likmju samazinājums, 2024.gadā ir sagaidāms uzņēmumu iegādes un apvienošanās aktivitātes kāpums, tostarp investoru interese par ieguldījumiem Baltijas valstīs.

Pieci lielākie 2023.gada darījumi sasniedza 525 milj. eiro, kas ir aptuveni viena trešdaļa no visu pērn izsludināto darījumu kopējās vērtības. Salīdzinot ar 2022.gadu, vērojams arī darījumu kopējās vērtības samazinājums, jo 2022.gadā piecu lielāko uzņēmumu iegādes un apvienošanās darījumu kopvērtība bija 1,5 mljrd. eiro, bet kopējā darījumu vērtība pārsniedza 2,5 mljrd. eiro.