2024.gada maijā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 3,29 mljrd. eiro, kas faktiskajās cenās bija par 8,4% mazāk nekā pirms gada, tajā skaitā preču eksporta vērtība samazinājās par 1,3%, bet importa vērtība par 13,8%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes provizoriskie dati. Maijā Latvija eksportēja preces 1,52 mljrd. eiro apmērā, bet importēja par 1,77 mljrd. eiro.

Salīdzinājumā ar 2023.gada maiju ārējās tirdzniecības bilance uzlabojās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā palielinoties no 42,9% līdz 46,3%. Jāņem vērā, ka preču ārējās tirdzniecības dati tiek atspoguļoti faktiskajās cenās un aprēķināti, ņemot vērā preču vērtību eiro nevis to fizisko daudzumu.

Šī gada piecos mēnešos Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās sasniedza 16,47 mljrd. eiro – par 1,63 mljrd. eiro jeb 9% mazāk nekā 2023.gada atbilstošajā periodā. Eksporta vērtība veidoja 7,74 mljrd. eiro (samazinājums par 479,5 milj. eiro jeb 5,8%), bet importa – 8,73 mljrd. eiro (samazinājums par 1 149,3 milj. eiro jeb 11,6%).

10_07_3.png

Atbilstoši kalendāri un sezonāli koriģētiem datiem 2024.gada maijā salīdzinājumā ar 2023.gada maiju eksporta vērtība faktiskajās cenās bija par 5,4% mazāka, bet importa – par 15,7%. Salīdzinot ar mēnesi iepriekš, eksporta vērtība palielinājās par 4,8%, bet importa vērtība samazinājās par 3%.

10_07_4.png

10_07_5.png

Minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu eksporta pieaugumu 2024.gada maijā salīdzinājumā ar 2023.gada maiju visvairāk ietekmēja dabasgāzes gāzveida stāvoklī eksporta pieaugums par 7,4 milj. eiro jeb 51%. Sauszemes transporta līdzekļu, to daļu eksporta samazinājumu visvairāk ietekmēja vieglo automobiļu eksporta samazinājums par 16,9 milj. eiro jeb 43,2%.

Sauszemes transporta līdzekļu, to daļu importa samazinājumu 2024.gada maijā salīdzinājumā ar 2023.gada maiju visvairāk ietekmēja vieglo automobiļu importa samazinājums par 47 milj. eiro jeb 41,8%, savukārt minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu – dabasgāzes gāzveida stāvoklī importa samazinājums par 64,4 milj. eiro jeb 63,1%.

2024.gada maijā Latvijas ārējās tirdzniecības bilance bija pozitīva ar 112 partnervalstīm, preču eksporta vērtībai pārsniedzot importa vērtību. Negatīva tā bija tirdzniecībā ar 53 valstīm.

2024.gada maijā salīdzinājumā ar 2023.gada maiju Eiropas Savienības valstu īpatsvars kopējā eksporta vērtībā palielinājās par 1,3 procentpunktiem, savukārt kopējā importa vērtībā – par 1,8 procentpunktiem. Neatkarīgo Valstu Sadraudzības valstu īpatsvars eksportā samazinājās par 0,6 procentpunktiem, bet importā – par 0,4 procentpunktiem.

2024.gada maijā, salīdzinot ar 2023.gada maiju, eksports uz Krieviju samazinājās par 5% un veidoja 84,7 milj. eiro. Samazinājumu visvairāk ietekmēja mehānismu, mehānisko ierīču eksporta kritums par 5,5 milj. eiro jeb 64,6%. Imports šajā periodā no Krievijas samazinājās par 33,4% un veidoja 31,6 milj. eiro. Samazinājumu galvenokārt ietekmēja augu valsts produktu importa kritums par 13,5 milj. eiro jeb 97,6%.

Eksports uz Ukrainu samazinājās par 35% un bija 17,9 milj. eiro. Samazinājumu galvenokārt ietekmēja minerālproduktu eksporta kritums par 2,5 milj. eiro jeb 61,8%. Imports no Ukrainas pieauga par 13,6% un bija 26,3 milj. eiro. Pieaugumu galvenokārt ietekmēja ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu importa kāpums par 2,7 milj. eiro jeb 65,6%.

Eksports uz Baltkrieviju samazinājās par 7,8% un bija 13,6 milj. eiro. Samazinājumu galvenokārt ietekmēja tekstilmateriālu un tekstilizstrādājumu eksporta kritums par 2,3 milj. eiro jeb 70,4%. Imports no Baltkrievijas palielinājās par 8,1% un bija 16,4 milj. eiro. Importa pieaugumu no Baltkrievijas visvairāk ietekmēja plastmasas, kaučuka un to izstrādājumu importa pieaugums par 1 milj. eiro jeb 59,1%.