Lai arī beidzamajos gados un it īpaši pandēmijas laikā tiek novērota strauja biznesa procesu digitalizēšanās un e-komercijas (tiešsaites pirkšanas un pārdošanas) attīstība, joprojām pastāv un turpināsies attīstīties dažādi pārdošanas kanāli, kurus var iedalīt: klātienes, tiešsaistes un jaukta tipa. Kuru biznesa modeli un izplatīšanas kanālu izvēlēties?

Biznesa modeļa raksturojums

Biznesa modelis raksturo uzņēmuma vai organizācijas darbību un sniedz atbildi, kā tiek ģenerēti ieņēmumi un ilgtermiņā radīta peļņa. Modelis identificē pārdošanas procesu, mērķauditoriju, vērtības radīšanu un izmaksu pārvaldību. Kad tiek veidots biznesa plāns un funkcionālā līmeņa stratēģijas, kas iekļauj arī pārdošanas kanālu izvēli – it īpaši tradicionālajā mazumtirdzniecībā, vairumtirdzniecībā un e-komercijā –, ir svarīgi apzināties un definēt, kāds ir šīs stratēģijas biznesa modelis vai arī biznesa modeļu kopums. 

Biznesa modelis e-komercijā var tikt iekļauts kā daļa biznesa plāna, bet jo īpaši svarīgs tas ir, lai parādītu uzņēmuma stratēģiju, kuru vērtē īpašnieki, iesaistītās puses un investori. Pēc būtības biznesa modelis sniedz atbildi, kā uzņēmums attīstīsies, mijiedarbosies ar pastāvošo konkurenci, sniegs vērtību mērķauditorijai un finansēs savu darbību.

Piemēram, tiešsaistes straumēšanas vietnes “Netflix” biznesa modelis ir pēc abonēšanas maksas principa sniegt trīs vienkāršotus plānus, lai dažādu vecumu un interešu lietotāji visā pasaulē tiešsaistē piekļūtu un aplūkotu seriālus, filmas un šovus. Paralēli oriģinālsatura izveidei  “Netflix” organizē un maksā licenču maksu arī par citur iegūtajiem mediju materiāliem.

Ir vairāki veidi, kā var skaidrot un veidot biznesa modeļus e-komercijā. Par katru var uzrakstīt neskaitāmas rakstu sērijas ar padziļinātām gadījuma izpētēm un konkrētu zīmolu piemēriem. 

Izplatīšanas kanāli

E-komercijā ir svarīgi apzināt un definēt:

  • darbības specifiku raksturojošos modeļus, kas skaidro uzņēmuma aktivitātes un pievienotās vērtības piegādes procesu klientam un kas, veiksmīgi īstenoti, rezultējas peļņā. Visbiežāk sastopamie biznesa darbības modeļi e-komercijā ir tiešās pārdošanas, pakalpojumu sniegšanas, vairumtirdzniecības, nosūtīšanas (dropshipping) transakciju brokeru, reklāmas un piesaistes maksas, abonēšanas maksas, tiešsaistes izsoļu un salīdzināšanas maksu portālu darbība. Nereti vienam e-komersantam var piedēvēt divus līdz četrus dažādus darbības veidus, kas atkarīgi no produktu kategorijām;
  • pārdevēja un klientu attiecību raksturojošos biznesa modeļus, kad tiek definētas attiecības starp pārdevēju un klientu. Pieņemsim, ka pārdevējs ir uzņēmums B (business) un tiešais pircējs ir galapatērētājs C (consumer) – šādu modeli dēvē par B2C, kad uzņēmums pārdod preci vai pakalpojumu patērētājam uzreiz bez starpniecības. Vairumtirdzniecībā vai arī korporatīvo risinājumu segmentā drīzāk būs B2B (juridiska persona pārdod preces vai pakalpojumu citam privātam biznesam). Teorijā un dzīvē var pastāvēt arī vairākas kombinācijas, kad valsts (government) e-komercijas veidā pārdod pa tiešo privātajiem uzņēmumiem vai galapatērētājiem – G2B un G2C. Vai arī patērētājs tirgo savu personisko mantu citam galapatērētājam (C2C) u. tml.;
  • klātienes un tiešsaistes pārdošanas pamata iedalījumu attiecībā uz īstenošanas kanāliem. Pārdot mūsdienās ir iespējams vairākos veidos un noietu tirgos. Tie var būt klātienes jeb fiziskā vidē (veikali, partneri, saņemšanas punkti), kā arī pilnīgi digitāli (neskaitāmas platformas). Uzņēmumu peļņas maksimizācijas taktikas var tikt izmantotas, pateicoties e-biznesa un tehnoloģiju straujajai attīstībai. Līdz ar to tiek pieļauta un pēc labās prakses principiem izmantota vairāku kanālu (omnichannel) pārdošana. Šo pamata iedalījumu apskatīsim raksta turpinājumā.