Uzņēmuma veiksmīgas darbības un ilgtermiņa attīstības nodrošināšanā vienlīdz būtisks ir stratēģiskais redzējums un rūpīga kontrole un pārvaldība pār iekšējiem procesiem. Tieši iekšējā audita funkcijas ieviešana ir nozīmīgs instruments iestādes pārvaldības uzlabošanā, tomēr virkne iestādes neapzinās iekšējā audita funkcijas potenciālu. Šajā rakstā aplūkosim iekšējā audita funkcijas ieviešanas nozīmi, kā arī pirmos soļus, ko vajadzētu veikt, lai šo funkciju ieviestu savā uzņēmumā.