Uzņēmumam dividendes nav aprēķinātas kopš 2013. gada; uzņēmums strādā ar peļņu. Vai uzņēmums var aprēķināt dividendes par visu iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu? Izskatām lasītāja jautājumu.