Kā pareizi piešķirt atlaides? Normatīvajos aktos ir noteiktas vairākas nianses, kas ir jāzina un jāievēro uzņēmumiem, žurnālam "iTiesības" skaidro Kristīne Patmalniece, ZAB "COBALT" zvērināta advokāte.

Latvijas Republikas normatīvajos aktos nav specifiska regulējuma par atlaižu piemērošanu precēm. Vispārīgi principi noteikti Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā, kurā definēts, kāda komercprakse ir negodīga. Savukārt Ministru kabineta noteikumos Nr. 178 "Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas" atrodama vien skopa norāde: "Ja izsludināta preču izpārdošana, cenu pazemināšana vai atlaides, precēm un pakalpojumiem skaidri norāda sākotnējo cenu un cenu pēc tās pazemināšanas."