2021. gada 7. aprīlī Saeima pieņēma Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumu, kas stāsies spēkā 2021. gada 1. novembrī, būtībā vienā tiesību aktā apvienojot divus regulējumus.