Turpinot tēmu par patentu iegūšanu, šoreiz plašāk par patentu iegūšanas procedūru saskaņā ar Eiropas Patentu konvenciju un starptautisko patentu iegūšanas procesu, izmantojot Patentu kooperācijas līgumu. Kā iegūt patentu starptautiskā līmenī, un kas jāņem vērā?

Eiropas patents ir spēkā 20 gadus no pieteikuma iesniegšanas, un patentu var attiecināt uz 38 konvencijas dalībvalstīm, un, attiecinot to uz konvencijas dalībvalsti, attiecīgajā valstī tas ir spēkā kā neatkarīgs nacionālais patents, t. i., Eiropas patenti nav vienoti, bet gan spēkā kā neatkarīgi patenti.

Eiropas patents katrā konvencijas dalībvalstī ir ekvivalents nacionālajam patenta pieteikumam, un īpašumtiesības uz patentu regulētas atbilstoši nacionālajiem konvencijas dalībvalstu likumiem. Var reģistrēt arī izgudrojuma lietošanas licences.