Pēc teju divus gadus ilgušā darba ar mērķi stiprināt patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāku izpildi un modernizēšanu Eiropas Savienības (ES) līmenī 2019. gada nogalē tika pieņemta Eiropas parlamenta un Padomes direktīva 2019/2161 (Omnibus direktīva). Tā, pirmkārt, nodrošina iespēju gūt kompensāciju par pārdevēju pārkāpumiem un, otrkārt, modernizē jau esošā regulējuma izpratni.