Kas ir patents, kam un kāpēc tas ir nepieciešams? Patenta iegūšanai Latvijā ir vairāki iespējamie varianti un noteiktas likumu prasības, kas jāizpilda, lai to iegūtu. Tas ir nepieciešams intelektuālā īpašuma veidam - jauna izgudrojuma aizsardzībai.