Preču zīmes reģistrācija ir viens no efektīvākajiem veidiem intelektuālā īpašuma aizsardzībai. Ņemot vērā arvien pieaugošo reģistrēto preču zīmju skaitu, praksē arvien izplatītāka kļūst intelektuālā īpašuma, tostarp preču zīmju, ieķīlāšana saistību izpildes nodrošināšanai. Raksta mērķis ir sniegt kopsavilkumu par preču zīmes komercķīlas nodibināšanu un īpatnībām.