Kā zināms, preču zīmi iespējams reģistrēt gan Latvijā, gan ārpus tās. Kā tas notiek? Kā tiek reģistrēta Eiropas Savienības un starptautiska preču zīme, kādi dokumenti nepieciešami? Noskaidrosim arī, kā preču zīmes jēdziens atšķiras no komersanta firmas nosaukuma, jo praksē abi šie termini nereti tiek jaukti.