Arodslimība var skart dažādu vecuma grupu cilvēkus, tāpēc nav iespējams noteikt, kuram darbiniekam arodsaslimšana būs, bet kuram nebūs. Kas jāzina darba devējam, ja darbiniekam ir arodslimība?

Arodsaslimšanas gadījumu izmeklēšanu un noteikšanu regulē Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.908 “Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība”. Jāpiebilst, ka process līdz arodslimības noteikšanai ir samērā ilgs un komplicēts. Tas var aizņemt vismaz pusgadu, dažkārt arī ilgāku laika periodu. Valsts darba inspekcija (VDI) ir iesaistīta nelielā daļā no arodsaslimšanas izmeklēšanas un apstiprināšanas procesa, proti, VDI uzdevums ir sastādīt darba vietas higiēnisko raksturojumu atbilstoši MK noteikumu Nr.908 noteiktajām prasībām.

Arodsaslimšanas gadījumu apstiprināšana

Neskatoties uz to, ka 2022.gadā, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, kad bija vērojama tendence arodslimnieku skaita pieaugumam, pirmreizēji apstiprināto arodsaslimšanas gadījumu skaits ir samazinājies, arodsaslimšanas gadījumi ir aktuāla un nozīmīga problēma. Pirmreizējo arodsaslimšanas gadījumu skaita samazinājums 2022.gadā varētu būt skaidrojams ar to, ka pēc Covid-19 pandēmijas daļa uzņēmumu darbību neatsāka, kā arī daudzi uzņēmumi darbību optimizēja, kā rezultātā iespējams notika arī darbinieku skaita samazināšana. Saskaņā ar VDI rīcībā esošo informāciju 2022.gadā, salīdzinot ar 2021.gadu, pirmreizēji apstiprināto arodslimnieku skaits ir samazinājies par 7%.