Nezināmais, neskaidrība un pārmaiņas – trīs raksturīgākie vārdi beidzamā laika notikumiem un norisēm darba vietā. Nekad iepriekš pārmaiņas nav bijušas tik intensīvas, īsā laikā koncentrētas un gandrīz visu darbinieku ietekmējošas, kā tas ir pašlaik. Resilience jeb iekšējais spēks, motivācija, tolerance pret neskaidrību, stresa noturība un spēja uzņemties atbildību šobrīd tiek prasīta no jebkura darbinieka, un daudziem tā ir pavisam jauna pieredze.

Resilience līmenis mūsos nosaka, kādi esam kā vadītāji un darbinieki grūtos apstākļos, kā reaģējam un kā darbojamies sarežģītos laikos, kādi esam kā kolēģi un kādi esam kā komanda. Vadītājiem šī prasme ir neaizvietojama, tomēr tagad arvien būtiskāk ir ne tikai pašiem būt izturīgiem un iekšēji spēcīgiem, bet arī veidot izturīgas, iekšēji spēcīgas komandas un uzņēmumus. Kas tad ir resilience, un kā šī prasme veidojas un attīstās? Šeit svarīgi piebilst, ka resilience jeb iekšējā izturība, spēks nav talants, kas vienam dots, bet otram ne, – tā tiešām ir prasme, ko ikviens var attīstīt sevī un palīdzēt attīstīt citos.