Nezināmais, neskaidrība un pārmaiņas – trīs raksturīgākie vārdi beidzamā laika notikumiem un norisēm darba vietā. Nekad iepriekš pārmaiņas nav bijušas tik intensīvas, īsā laikā koncentrētas un gandrīz visus darbiniekus ietekmējošas, kā tas ir pašlaik. Iekšējais spēks, motivācija, tolerance pret neskaidrību, stresa noturība un spēja uzņemties atbildību šobrīd tiek prasīta no jebkura darbinieka, un daudziem tā ir pavisam jauna pieredze.

Vadītāja loma un pozīcija vienmēr ir bijusi saistīta ar spēju rīkoties sarežģītās situācijās, vadīt komandu pārmaiņu laikos, pieņemt izaicinājumus un pareizos lēmumus, saredzēt un integrēt uzņēmuma vīziju. Domāju, jebkurš vadītājs piekritīs, ka atbildība par uzņēmumu un komandu ir īpaši izaicinoša un grūta pandēmijas laikā.

Kā iegūt šo iekšējo spēku un izturību? Kā to noturēt, atjaunot situācijās, kad apkārtējie apstākļi var būt gana sarežģīti, dinamiski un pieprasoši?

Iekšējā spēka un izturības nozīme

Ir daudz runāts, pētīts un analizēts par darbinieku efektivitāti, produktivitāti un motivāciju, bet tieši beidzamajā laikā arvien vairāk tiek analizēta un uzsvērta prasme – angliski saukta resilience jeb mūsu spēja ātri atgūties no jebkuriem sarežģījumiem, grūtībām, kļūt spēcīgākiem, kas nosaka mūsu izdošanos, panākumus un jaudu. Latviski tulkojot, tā varētu būt elastība, iekšējais spēks, gribasspēks un izturība.

Iekšējā spēka līmenis nosaka, kādi esam kā vadītāji un darbinieki grūtos apstākļos, kā reaģējam un  darbojamies sarežģītos laikos, kādi esam kā kolēģi.. Vadītājiem šī prasme ir neaizvietojama, tomēr tagad arvien būtiskāk ir ne tikai pašiem būt izturīgiem un iekšēji spēcīgiem, bet arī veidot izturīgas, iekšēji spēcīgas komandas un uzņēmumus. Kas tad ir iekšējais spēks, un kā šī prasme veidojas un attīstās? Šeit svarīgi piebilst, ka  iekšējā izturība nav talants, kas vienam dots, bet otram ne, – tā tiešām ir prasme, ko ikviens var attīstīt sevī un palīdzēt attīstīt citos.

Izturības veidojošie elementi

Iekšējā izturība veidojas un ir attīstāms no sešiem pamatelementiem – pārliecības, kontroles, elastīguma, domāšanas, perspektīvas, meistarības un iekšējā spēka ilgturības.