Pasaule ir kļuvusi atvērtāka ne tikai ceļošanai, starptautisko darījumu slēgšanai, bet arī īpašuma iegādei ārvalstīs. Iegādājoties īpašumu citā valstī, ir daudz risku, tāpēc pirms jebkura lēmuma pieņemšanas un darījuma noslēgšanas ir svarīgi veikt izpēti. 

Rīgas šķīrējtiesas konsultantiem ļoti bieži tiek uzdoti jautājumi par nekustamā īpašuma darījuma spēkā esamību post factum, proti, darījums jau noticis, taču pircējs ir  apkrāpts vai piekritis nosacījumiem, kurus līdz galam nav izpratis. Šajā rakstā tiks uzsvērti būtiskākie jautājumi, kam jāpievērš uzmanība, pirms noslēgt darījumu par īpašuma iegādi ārzemēs.

Pirms darījuma noslēgšanas 

Veikt rūpīgu tirgus analīzi

Lemjot par īpašuma iegādi ārzemēs, ir svarīgi veikt rūpīgu tirgus analīzi. Dažkārt ir vēlēšanās rīkoties spontāni un iegādāties īpašumu, kas pievērsis uzmanību, tomēr, tāpat kā jebkurā darījumā, jānovērtē darījuma objektīvā cena un īpašuma patiesais fiziskais stāvoklis. Pirms saņemt cenas piedāvājumu un piekrist tam, nepieciešams iepazīties ar cenu tendencēm šajā reģionā. Iegādājoties īpašumu konkrētajā valstī, der zināt: