Viens no priekšnoteikumiem, lai saņemtu būvatļauju, ir būvieceres atbilstība vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentiem – plānojumam, lokālplānojumam un detālplānojumam. Ko darīt situācijā, ja iecerētā būvniecība neatbilst pašvaldības teritorijas plānojumam? Vai, izstrādājot detālplānojumu, iespējams šo neatbilstību novērst un saņemt būvatļauju? Varbūt pareizais instruments ir lokālplānojums?

Izlasot šo rakstu, uzzināsi:

  • Kā Senāts vērtējis būvieceres neatbilstību teritorijas plānojumam?
  • Kas ir lokālplānojums un kas – detālplānojums?
  • Kādos gadījumos izmanto detālplānojumu? Kādas ir tā izstrādāšanas robežas?
  • Kam ir prioritāte – vietējās pašvaldības plānojumam vai būvnieku iecerētajam? Vai neatbilstību pašvaldības plānojumā var atrisināt ar detālplānojumu?
  • Kāpēc nepieciešams izstrādāt lokālplānojumu?