Turpinot rakstu sēriju par inženierkonsultanta institūtu būvniecības procesā un izmaiņām, ko šāda institūta ieviešana varētu nozīmēt būvniecības procesam un sabiedrībai kopumā, šoreiz pievērsīsimies ietekmei uz būvniecības izmaksām, kādas būvniecības ierosinātājam radīsies līdz ar inženierkonsultanta piesaistīšanu.