Lēmums par dividenžu izmaksu vai arī gluži pretēji – peļņas ieguldīšanu uzņēmuma tālākā attīstībā – ir katra uzņēmuma darba kārtībā vismaz reizi gadā un parasti saistībā ar gada pārskata apstiprināšanu. Par ikgadējās vadības sapulces norises niansēm un lēmumu pieņemšanu gada pārskatu apstiprināšanas aspektā – lasiet šajā publikācijā.