Eiropas Savienība līdz 2050. gadam ir apņēmusies kļūt par pirmo klimatneitrālo bloku pasaulē. Lai to īstenotu, Eiropas Savienība 2019. gadā publicēja Eiropas zaļo kursu. Tā ieviešanai tika izstrādāta stratēģija “No lauka līdz galdam”, Aprites ekonomikas rīcības plāns, Nulles piesārņojuma rīcības plāns, Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plāns, nupat spēkā stājies Eiropas Klimata akts, kā arī “Piemēroti 55” plāns. Kādi jauni pienākumi un ieguvumi būs uzņēmējdarbības jomā strādājošajiem?

Pirmie no ES taksonomijas izrietošie pienākumi tirgus dalībniekiem ir jāizpilda jau līdz 2021. gada beigām.

ES taksonomija attiecas uz divu veidu tirgus dalībniekiem:

  • finanšu institūcijām, kas piedāvā finanšu produktus ES tirgū (pensiju fondu pārvaldnieki, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki u. c.);
  • nefinanšu uzņēmumiem, kuriem jau šobrīd ir pienākums sniegt nefinanšu pārskatu saskaņā ar Nefinanšu pārskatu direktīvas sniegšanu (NFRD).