Daudzi cerēja, ka pērn pieņemtie grozījumi nodokļu likumos tomēr netiks realizēti dzīvē vai tiks pagarināts to piemērošanas termiņš, tomēr sabiedrības cerības nepiepildījās. Tādēļ šobrīd mums visiem jāsaprot, kā strādāt un dzīvot tālāk. Lai vieglāk būtu izvēlēties piemērotāko uzņēmējdarbības formu, aizsākam rakstu sēriju, kurā  apskatīsim dažādu saimniecisko formu atšķirības. Sākam ar populārāko – sabiedrība ar ierobežotu atbildību.

SIA dibināšanas kārtību nosaka Komerclikums. Uzsākot komercdarbību, SIA jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā. To var darīt elektroniski, un tas maksā 150 eiro. Pēc komersanta ierakstīšanas komercreģistrā un komersanta rakstveida pieprasījuma saņemšanas komercreģistra iestāde tam izsniedz reģistrācijas apliecību, ko paraksta un ar zīmogu apliecina komercreģistra iestādes amatpersona. SIA ir juridiska persona. Sabiedrība uzskatāma par nodibinātu un iegūst juridiskās personas statusu ar dienu, kad tā ierakstīta komercreģistrā.

SIA dibināt var fiziskas vai juridiskas personas. Dibinātājs iegūst dalībnieka statusu ar dienu, kad sabiedrība ierakstīta komercreģistrā. Dibinātājs ir arī SIA dalībnieks. Visi dalībnieki tiek ierakstīti dalībnieku reģistrā.