2022.gada nogalē Eiropas Savienības Tiesa (EST) ar pieņemto spriedumu sašūpoja pieņemto kārtību Eiropas Savienībā (ES), ka informācija par uzņēmumu patiesajiem labuma guvējiem ir publiski un bez maksas pieejama visiem sabiedrības locekļiem. Vērtējam pieņemto spriedumu un to, kas sagaidāms turpmāk.

Raksta līdzautors: Ēriks Heinsbergs, SIA “WALLESS zvērinātu advokātu birojs” jurists

2022.gada 22.novembrī EST būtiski sašūpoja noziedzīgi iegūtu līdzekļu apkarošanas un personas datu aizsardzības nozares, pieņemot spriedumu apvienotajās lietās C‑37/20 un C‑601/20. Par spēkā neesošu tika atzīta ES direktīvas 2018/843, ar ko groza direktīvu 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai terorisma finansēšanai, norma, kurā noteikts, ka juridisko personu patieso labuma guvēju personas dati ir brīvi pieejami ikvienam sabiedrības loceklim. Tādējādi automātiski no jauna spēkā stājās agrākās ES direktīvas 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai regulējums, kurā paredzēts, ka piekļuve patieso labuma guvēju personas datiem tiek nodrošināta personai, kas var pierādīt, ka tai ir likumīgas intereses.