Viens no jautājumiem, uz ko kapitālsabiedrības dibinātājiem jāatbild pirms dibināšanas dokumentu sagatavošanas, ir par daļu skaitu un daļas nominālvērtību. Kādi apsvērumi jāņem vērā, izlemjot piemērotāko daļu kategoriju un vienas daļas vērtību?

Ja sabiedrībai ir tikai viens dibinātājs (dalībnieks), visvienkāršākais veids ir noteikt nominālvērtību viena eiro apmērā, tomēr, ja tai ir vairāki dibinātāji (dalībnieki), jau sabiedrības ar ierobežotu atbildību dibināšanas posmā var parādīties nepieciešamība paredzēt katram dibinātājam individuāli pielāgotas no daļām izrietošās tiesības.

Vēl pavisam nesen dažādu daļu kategoriju noteikšanas privilēģiju varēja izmantot tikai akciju sabiedrības, savukārt sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, kas ir izplatītākā kapitālsabiedrību forma Latvijā, šāda iespēja bija liegta.