Ikkatrai uzņēmējdarbības jomai ir savs klientu loks, un parasti klienti paši atrod pakalpojuma sniedzēju. Tomēr ne katras jomas specifika ļauj iegūt pietiekami lielu un stabilu klientu loku un plūsmu, kas ļautu uzņēmumam nesatraukties par nākotni. Domājot par attīstību, katrs uzņēmējs lūkojas pēc sadarbības partneriem un klientiem gan tepat, Latvijā, gan aiz Latvijas robežām. Kur meklēt informāciju par potenciālo sadarbības partneri, un kā pārbaudīt to, lai nebūtu šaubu par nākotnes saistību izpildi?

Potenciālā sadarbības partnera pārbaude

Vienkāršākais, ar ko parasti sāk ikkatrs uzņēmējs, lai iepazītu savu potenciālo partneri, ir publiskajos reģistros pieejamā informācija par juridisko personu un tās finanšu rādītājiem. Mēdz gadīties, ka daudzi uzņēmēji paļaujas uz potenciālā partnera teikto un norādi uz interneta resursos atrodamo partnera mājaslapu, taču vēršam uzmanību, ka tas nav drošākais un uzticamākais informācijas saņemšanas avots, jo mājaslapā noteikti netiek publiskotas uzņēmuma iespējamās finanšu grūtības, kā arī partnera teiktais ir tikai vārdi, ja tie nav apstiprināti ar faktiem, piemēram, dokumentāciju. Uzņēmums savā mājaslapā ievieto tikai to informāciju, kuru vēlas publiskot, un noslēpj visu, kas varētu likt potenciālajiem partneriem šaubīties par darījuma noslēgšanu. Lai izvērtētu darījuma partneri, ir ieteicams izmantot publiski pieejamos datus un informāciju, kura ir atrodama valsts un pašvaldību iestāžu, kā arī komersantu izveidotajos reģistros un datu bāzēs.