Uzņēmējdarbības vide ir gana dinamiska, sadarbība un darījumi var būt kā veiksmīgi un izdevušies, tā ciest neveiksmi, sevišķi gadījumos, kad darījumu partneris ir negodprātīgs un savlaicīgi neveic līguma saistību izpildi. Ja kreditors ir strīdu nodevis izšķiršanai tiesā vai šķīrējtiesā un saņēmis izpildu rakstu piespiedu piedziņas uzsākšanai, tad bieži vien rodas jautājums – kā rīkoties tālāk?