Kā Latvijas komersantam sagatavot darījumu dokumentāciju, lai izvairītos vai vismaz ierobežotu riskus, kas var radīt papildu nodokļu sekas darījumos ar nerezidentiem? Ieteikumus sniedz Artūrs Caics, ZAB “FORT”, zvērināts advokāts.