Mūsdienās mājaslapa ir kļuvusi par svarīgāko uzņēmuma vizītkarti un komunikācijas līdzekli. Arvien vairāk cilvēku izmanto internetu, lai meklētu informāciju, produktus un pakalpojumus, tādējādi uzņēmumiem ir svarīgi nodrošināt, ka viņu mājaslapa ir informatīva un pieejama.

Mērķis nosaka norādāmo informāciju

Mājaslapas var būt:

  • informatīvas;
  • komerciālas;
  • kombinētas.

Svarīgi noteikt, kāds ir mājaslapas mērķis, lai tās saturu atbilstoši pielāgotu. Tāpat būtiski izvērtēt, kāda ir mājaslapas mērķauditorija – patērētāji vai juridiskas personas –, lai atbilstoši pielāgotu lapu arī potenciālajiem apmeklētājiem un lietotājiem.

Mājaslapu var uzskatīt arī par reklāmu, ar kuras palīdzību tiek piesaistīta uzmanība vai palielināts pieprasījums pēc produktiem vai pakalpojumiem. Tādā gadījumā noteikti jāievēro prasības, kas aizliedz maldināt mājaslapas apmeklētāju, tās lietotāju.

Informatīva mājaslapa

Informatīvās mājaslapas galvenais uzdevums – sniegt apmeklētājiem pamatinformāciju par uzņēmumu vai organizāciju. Šāda veida mājaslapās var iekļaut uzņēmuma vēsturi, pakalpojumu vai produktu aprakstus, kontaktinformāciju un citus noderīgus resursus.