Lasītājs vaicā: Uzņēmuma pamatdarbības veids ir automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu pārdošana (NACE kods 4511). Uzņēmums ir reģistrējis auto tirdzniecības placi Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD), ir Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) un pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs. Kādi ierobežojumi ir automašīnu tirgošanai – kādas drīkst, kādas nedrīkst? Piemēram, vai uzņēmums drīkst iegādāties automašīnu operatīvajā nomā un vienlaicīgi šo automašīnu (operatīvās nomas priekšmetu) tirgot placī? Vai kādā likumā ir noteikti aizliegumi/ierobežojumi?

Šeit jāņem vērā divi aspekti:

  • tiesiskais regulējums jeb likuma prasības, kas attiecas uz šo komercdarbības veidu un jāievēro uzņēmumam;
  • privāttiesiskās attiecības, tas ir, operatīvās nomas līgumā ietvertie noteikumi un ierobežojumi, kas jāievēro personai, kura lieto transportlīdzekli saskaņā ar operatīvās nomas (līzinga) līguma noteikumiem.

Tirdzniecības vieta un transportlīdzekļa pārdošana

Auto tirdzniecības vietas un transportlīdzekļu pārdošanu tajās reglamentē Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.876 “Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības noteikumi”. Reģistrējot tirdzniecības vietu CSDD, uzņēmums norāda, kāda veida transportlīdzekļi tiks tirgoti, taču šajā gadījumā grupēšana notiek nevis pēc piederības, bet gan pēc tehniskajiem rādītājiem (mopēdi, vieglie automobiļi, kravas auto, autobusi un tamlīdzīgi).