Vaicā lasītājs: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “A” dalībnieks vēlās pārdot savas kapitāldaļas vienam no šī uzņēmuma dalībniekiem. Kādi dokumenti nepieciešami, lai pārdotu daļas? Vai obligāti ir jāslēdz kapitāldaļu pirkuma līgums, un kāda informācija tajā jānorāda?