Vai jahtu pirkšana būs saimnieciskas darbības pamatlīdzeklis, savukārt visi jahtas uzturēšanas izdevumi – saimnieciskās darbības izdevumi? Kādi dokumenti var kalpot kā pierādījumi saimnieciskās darbības veikšanai? Izskatām lasītāja jautājumu!